यस संस्थाको शेयर पुँजी ५,००,००,०००- कायम गरिएको छ उक्त शेयर पुँजीलाई क्रमिक रुपमा चुक्ता पुँजीमा परिणत गर्दै लाईजाने संस्थाको निती रहेको छ|