सदस्य महानुभाब हरुको सन्तुष्टी नै यस संस्थाको सन्तुष्टी एब सफलता हो भन्ने मुल नारालाई अघी सार्दै दैनिक कारोबार सन्चालन गर्न तथा संचालक समितिले तोकेको निती तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङले कार्यन्वयन गर्न समितिबाट कार्यकारी पदाधिकारी तथा दक्ष एब अनुभवी कर्मचारी हरुको नियुक्ती गरिएको छ|