गोकर्ण बचत तथा ॠण सहकारी संस्था लि
मुख्य कार्यालय : गोकर्णेश्वर्  – ४, माकलबारी , काठमाडौं, नेपाल  
सम्पर्क : ०१-५१३४४०१, ०१-५१३४२५

——————————————————————————-
सदस्य सेवा केन्द्र : बौद्ध – ६, काठमाडौ,  नेपाल  

सम्पर्क : ०१ – ४४९४८२९
Email: go.gokarna@gmail.com , info@gokarnasaving.com 
Url: www.gokarnasaving.com

===============================================