निक्षेप योजनाहरु [Saving Schemes]

बिध्यमान् प्रतिस्प्राधात्मक बित्तिय बातावरण का निक्षप कर्ता हरुलाई आकर्षक ब्याज प्रदान गर्ने गरी निम्न बमोजिमको योजनाहरु लागु गरिएको छ|

  • गोकर्ण साधारण बचत (Gokarna Normal Savings)
  • गोकर्ण नारी बचत योजना (Gokarna Nari Savings Scheme)
  • गोकर्ण बिशेष बचत (Gokarna Special Savings)
  • गोकर्ण प्रिमियम बचत (Gokarna Premium Savings)
  • गोकर्ण गोल्डेन बचत(Gokarna Golden Saving)
  • गोकर्ण मुद्दती बचत (Gokarna Fixed Savings)
  • गोकर्ण बाल भविष्य बचत (Gokarna Child Future Savings Scheme)