समयको माग संगै सदस्य महानुभावहरुलाई उध्योग एब ब्यापार ब्यवसाय बिस्तारको लागि आवश्यकता अनुसार निम्न  शिर्षक अन्तर्गत कर्जा प्रदान गरिने छ।

शिर्षक ब्याजदर
ब्यबसायिक कर्जा १८-२०%
सामुहिक जमानी कर्जा १८%
महिला उधमी कर्जा १२%
मूद्दति  बचत धितो कर्जा ३%
अन्य कर्जा संस्थाको नियम अनुसार