यस बचत योजनामा अभिभाबकले आफ्नो बच्चाको भबिस्यमा आर्थिक कारणले आउन सक्ने समस्यालाई न्युनिकरण गर्नको लागि गरिने बचत हो। यस योजनामा दैनिक मौज्दातमा ब्याज प्रदान गरिने छ। यस योजनामा १ बर्ष देखी १६ बर्ष सम्मकालाई मात्र समावेश गरिने छ र आकर्षक ब्याजको साथै जन्मदिनमा उपहारको पनि ब्यवस्था गरिएको छ।

 

बचत अवधी ३/३ महिना
२ बर्ष ११.५%
३ बर्ष  १२.५%
४  बर्ष १३%
५ बर्ष १४%